Crèdits

Direcció, guió i continguts: Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró
Programació: Estudi Oliver i Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
Fotografies: Els seus autors
Google Maps: Powered by Google

La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics llevat de si es fa amb finalitats comercials, sempre i quan se'n citi la font i se'n citin els autors. Les fotografies utilitzades al web són propietat dels seus autors i no es poden utilitzar sense el seu permís explícit. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Mataró.

La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró manté aquest web amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació actualitzada sobre Les Santes, Festa Major de Mataró. La Direcció de Cultura intentarà en tot moment corregir els errors que es trobin o s'assenyalin. És per aquest motiu que es demana la col·laboració dels usuaris i usuàries del portal perquè facin arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l'adreça electrònica cultura@ajmataro.cat. La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o a causes imputables a tercers. Així mateix, es reserva el dret d'alterar la forma d'accés al web sense previ avís. Aquest web pot contenir referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquests webs externs, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions o danys en els sistemes informàtics dels usuaris.